HRIT Ghaziabad Students

S.No Netcamp Id Name
1   Abdul Nasir
2 22150095 Abhimanyu    Gupta
3 22150012 Abhishek     Garg
4 22150092 Abhishek     Malhotra
5 22150066 Aditya    Tiwari
6   Aditya Chaudhary
7 22150099 Ajay    Sharma
8   Akash Suryavenshi
9 22150096 Akshay   Mangla
10 22150034 Anum    Choudhary
11 22150102 Ashutosh     Verma
12 22150081 Atulya    Gupta
13   Ayush Dixit
14   Badar Islam
15 22150098 Chandan Kumar Dubey
16 22150017 Deepak    Sharma
17   Deepak Bisht
18   Devendra Kumar
19 22150106 Ishika    Gupta
20   Jagpreet Kaur
21 22150033 Km  Pooja  Mishra
22 22150083 Manisha    Jindal
23 22150108 Mayank  Kumar  Singh
24   Mohammad Mahmood
25 22150011 Mudita    Sharma
26 22150105 Naved     Hussain
27 22150087 Nawaz    Sharif
28 22150026 Nikhil  Kumar  
29   Nikhil Singh Sisodiya
30 22150093 Piyush    Sharma 
31 22150014 Pupun   Kumari  Sharma
32   Pushkar Sharma
33 22150085 Ritwick     Khandelwal
34 22150089 Sajal    Garg
35 22150003 Shailendra  Kumar  Maurya
36 22150039 Shobhit    Kumar
37 22150027 Shubham    Dwivedi
38 22150057 Sudhansh     Sharma
39 22150004 Surya  Prakash  Tripathi
40   Tanuj Aggarwal
41   Ujjwal Anand
42 22150058 Utsav    Singh
43 22150064 Vartika    Joshi
44   Vikas Kumar Raghav
45 22150075 Vineet  Kumar  Maurya