UCER Allahabad Students

S.No Name T[10] Lab1[10] Lab2[10] T2[10] Lab3[30] T3[10] Lab4[10] Project [10] Total [100]
1 Shambhavi Singh 8 10 10 3.5 30 5.5 10 10 87
2 Gaurav Prajapati 8 10 0 10 30 8 10 10 86
3 Pooja Sharma 3 10 10 6 30 6 10 10 85
4 Nazreen Bano 5 10 10 3 30 6.5 10 10 84.5
5 Sonalee Patel 10 0 10 4.5 30 7.5 10 10 82
6 Ashish Kumar Gupta 6 10 10 2 30 3.5 10 10 81.5
7 Sakshi Srivastava 10 0 10 5.5 30 6 10 10 81.5
8 Prince Pandey 6 0 10 8.5 30 5.5 10 10 80
9 Anubhav Mitra 5 10 10 8 30 6 0 10 79
10 Monica Singh  4 0 10 7.5 30 5.5 10 10 77
11 Hemansh Srivastava 2 10 10 2.5 30 2 10 10 76.5
12 Harshit Jaiswal 6 0 10 6 30 3.5 10 10 75.5
13 Shivangi Rastogi 4 0 10 5.5 30 4.5 10 10 74
14 Jitendra Kumar 6 10 10 2 30 5.5 0 10 73.5
15 Nishkarsh Makhija 0 10 0 5.5 30 6.5 10 10 72
16 Shadab Hussain 10 10 10 Ab 30 1 0 10 71
17 Kunal Kumar  0 0 10 6.5 30 3.5 10 10 70
18 Gaurav Kesharwani 8 10 0 5 30 6.5 0 10 69.5
19 Prasoon Sharma 8 0 0 7.5 30 4 10 10 69.5
20 Saumya Agrawal 8 0 0 5.5 30 5 10 10 68.5
21 Amarjeet Kumar Yadav 3 0 10 6 30 7 0 10 66
22 Wasif Hussain 2 0 10 0.5 30 3.5 10 10 66
23 Nikita Rastogi 7 0 10 3 30 5 0 10 65
24 Juhi Agrawal 6 0 0 2 30 6.5 10 10 64.5
25 Ankit Agrahari 10 0 0 0 30 4 10 10 64
26 Nidhi Rao 1 10 0 3 30 Ab 10 10 64
27 Rishabh Srivastava 5 0 0 2.5 30 6.5 10 10 64
28 Nidhi Kesherwani 8 0 10 1.5 30 3 0 10 62.5
29 Jyoti Dubey 6 0 0 3 30 3.5 10 10 62.5
30 Prateek Sharma 0 10 0 1.5 30 Ab 10 10 61.5
31 Supriya Chauhan 6 0 0 2.5 30 3 10 10 61.5
32 Akash Saxena 4 0 10 1.5 30 5.5 0 10 61
33 Saumyata Srivastava 2 0 0 2.5 30 6.5 10 10 61
34 Anupam Srivastav 2 0 0 3 30 5.5 10 10 60.5
35 Adarsh Rai 1 0 10 4 30 5 0 10 60
36 Amit Kumar Maurya 8 10 10 7 0 4 10 10 59
37 Neetika Yadav 1 0 0 2 30 6 10 10 59
38 Pratima Yadav 6 0 0 Ab 30 3 10 10 59
39 Shristi Srivastava 2 0 0 1.5 30 5.5 10 10 59
40 Chandan Singh 3 10 0 1 30 4.5 0 10 58.5
41 Suraj Kumar  2 0 0 1 30 4 10 10 57
42 Mohit Mittal 10 0 0 3.5 30 3 0 10 56.5
43 Nidhi Singh 0 0 0 1 30 4 10 10 55
44 Supriya  0 0 0 0 30 4.5 10 10 54.5
45 Sanjana Pal 0 0 10 1 30 3 0 10 54
46 Ranjna Mishra 2 0 0 1.5 30 0 10 10 53.5
47 Seraj Ahmad 10 10 0 6.5 0 6.5 10 10 53
48 Alok Prasad 7 0 0 3 30 2 0 10 52
49 Himkar Tripathi 6 0 0 2.5 30 3 0 10 51.5
50 Shraddha Srivastava 6 0 0 2 30 3 0 10 51
51 Rahul Kumar 10 0 0 0.5 30 Ab 0 10 50.5
52 Ashu Kumar Rai Ab 0 0 2 30 5.5 0 10 47.5
53 Aryan Srivastava 1 0 0 2.5 30 3.5 0 10 47
54 Aman Chaturvedi 2 0 0 2 30 2 0 10 46
55 Kushal Gupta 1 0 0 1 30 4 0 10 46
56 Bulbul Rani Yadav 1 0 0 3 30 1.5 0 10 45.5
57 Shyamal Srivastava 0 0 0 1 30 4 0 10 45
58 Tanu Priya Singh 0 0 0 2.5 30 2.5 0 10 45
59 Deep Chandra Maurya 2 0 0 1.5 30 1 0 10 44.5
60 Asmita Dwivedi 2 0 0 2 30 Ab 0 10 44
61 Kanchan Yadav 0 0 0 2.5 30 Ab 0 10 42.5
62 Pradyumna Kumar Siddharth 0 0 0 Ab 30 2.5 0 10 42.5
63 Lavkush Kumar Yadav 0 0 0 1.5 30 0 0 10 41.5
64 Suraj Anand Ab 0 0 0 30 1.5 0 10 41.5
65 Brely Srivastava 2 10 10 3 0 6 0 10 41
66 Pooja Kushwaha 0 0 0 1 30 Ab 0 10 41
67 Arzoo Suri 7 10 10 3.5 0 Ab 0 10 40.5
68 Akhilesh Kumar 0 0 0 Ab 30 Ab 0 10 40
69 Shikha Tiwari 0 0 0 0 30 Ab 0 10 40
70 Sadhana Singh Yadav 2 0 10 3.5 0 4.5 0 10 30
71 Preeti Kasaudhan 10 0 0 5.5 0 3.5 0 10 29
72 Ekta Raj 2 10 0 3 0 Ab 0 10 25
73 Naveena Kumari 10 0 0 0 0 4.5 0 10 24.5
74 Prerana Singh 3 10 0 Ab 0 Ab 0 10 23
75 Arvind Yadav 2 0 0 2.5 0 5.5 0 10 20
76 Shalini Maurya 6 0 0 1.5 0 1.5 0 10 19
77 Pooja Mishra 8 0 0 Ab 0 Ab 0 10 18
78 Shiny Ali 6 0 0 Ab 0 2 0 10 18
79 Archna Yadav 0 0 0 0 0 4 0 10 14
80 Chandra Prakash Singh 2 0 0 2 0 Ab 0 10 14
81 Kartik Mishra 4 0 0 Ab 0 Ab 0 10 14
82 Abhishek Singh 0 0 0 1 0 2.5 0 10 13.5
83 Saloni Mishra 1 0 0 1.5 0 1 0 10 13.5
84 Yash Thakur Ab 0 0 Ab 0 3 0 10 13
85 Anushka Mishra Ab 0 0 Ab 0 2 0 10 12
86 Rizwan Ahmad Ab 0 0 Ab 0 2 0 10 12
87 Sandeep Kumar Pandey 0 0 0 0 0 1.5 0 10 11.5
88 Apoorva Dwivedi  Ab 0 0 Ab 0 1 0 10 11
89 Mariya Parveen 1 0 0 Ab 0 Ab 0 10 11
90 Santosh Kumar 1 0 0 0 0 Ab 0 10 11
91 Shreyaskar Nath Tripathi 0 0 0 1 0 Ab 0 10 11
92 Suraj Kumar Singh 0 0 0 Ab 0 1 0 10 11
93 Aditi Chandra Ab 0 0 Ab 0 Ab 0 10 10
94 Dhirendra Pratap Singh Ab 0 0 Ab 0 Ab 0 10 10
95 Diksha Singh Ab 0 0 Ab 0 Ab 0 10 10
96 Priti Gond Ab 0 0 Ab 0 Ab 0 10 10
97 Tripti Dwivedi 0 0 0 Ab 0 Ab 0 10 10
98 Vivek Kumar Rai 0 0 0 0 0 Ab 0 10 10