PSIT Kanpur Students

S.N Name
1 Abhinav Sachan
2 Akshay Gupta
3 Amit Pandey
4 Ankit Dwivedi
5 Ankit Gupta
6 Anshu Mishra
7 Ashish Kumar Srivastava
8 Ashutosh Mishra
9 Ashutosh Singh
10 Birendra Kumar Gupta
11 Divya Kushwaha
12 Garima Tripathi
13 Gunjan Maheshwari
14 Khushboo Singh
15 Makhdoom Faizy
16 Manisha Shanker
17 Manmohan Singh
18 Namita Azad
19 Nikhil Saxena
20 Niki Singh
21 Niyati Yadav
22 Prarthana Yadav
23 Priyanka Awasthi
24 Priyanshi Bajpai
25 Rajat Sachan
26 Riddhi Tandon
27 Rinku Yadav
28 Rishabh Awasthi
29 Rohit Khanna
30 Sachin Pandey
31 Shivam Yadav
32 Shivend Shekhar Singh
33 Shreya Srivastava
34 Shubham Singh
35 Shubhangi Jaiswal
36 Shubhi Tiwari
38 Srishti Saxena
39 Sunny Puri
40 Vaibhav Shukla
41 Vikas Kumar
42 Vivek Verma
43 Abhishek Srivastava
44 Aman Rathore
45 Anoop Kumar
46 Anvita Pandey
47 Ashish Singh
48 Bishwajeet Nath
49 Deeksha Tiwari
50 Harsh Kumar Mishra
51 Neeraj Manohar Sirolia
52 Rashmi Mishra
53 Ritesh Kumar
54 Rohini Pandey
55 Shiv Bahadur
56 Tareshwari Prasad Shukla
57 Vijay Yadav