Bit Mesra Patna Campus Students

S.No Name
1 Akanksha Singh
2 Anshuman Prakash
3 Anuj Singh
4 Ashutosh Kumar
5 Bhatt Devanshi Sunil 
6 Boya Praveena
7 Harsh Wardhan Srivastava
8 Insha Sayeeda Fatma
9 Jyotsna
10 Kritika Singh
11 Kumar Abhijeet
12 Kumar Vikrant
13 Kumari Juhi
14 Labonya Pradhan
15 Rishikesh 
16 S.Prakash
17 Shilpi Singh
18 Surbala
19 Susweta Banik
20 Vikas Kumar
21 Abhinav Kumar
22 Anant Kumar
23 Atul Kumar
24 Avinash Kumar Tripathy
25 Hemant Kumar
26 Kumar Shivam
27 Meet Kumar
28 Niranjan Kumar Mishra
29 Nitish Kumar
30 Pranati Sumedha
31 Priya Jain
32 Radhamohan Parashar
33 Rajni Kant Raman
34 Reshma Tudu
35 Shalini
36 Sudhanshu Kumar
37 Sukriti Gupta
38 Utsav 
39 Vaishali