KNIT Sultanpur Students

Sl. ID Name T1[T10] L1[T10] L2[T10] L3[T10] L4[T20] T2[T20] L5[T10] Project [10] TOTAL[100]
1 19132581 Deepak  Jain 10 10 10 10 20 16 10 10 96
2 19132438 Rohan  Agarwal 10 10 10 10 20 16 10 10 96
3 19131946 Shantwana   8 10 10 10 20 13 10 10 91
4 19132184 Shwet  Kamal  Mishra 6 10 10 10 20 15 10 10 91
5 19132520 Amanuddin  Islam 0 10 10 10 20 17 10 10 87
6 19132588 Atul  Kumar 0 10 10 10 20 16 10 10 86
7 19132451 Kushal  Agarwal 8 0 10 10 20 18 10 10 86
8 19132443 Mohammad   Saalim  Jamal 0 10 10 10 20 16 10 10 86
9 19131947 Nidhi  Singh 10 0 10 10 20 16 10 10 86
10 19132566 Abhishek  Singh 8 0 10 10 20 16 10 10 84
11 19132545 Pragya  Jain 8 0 10 10 20 16 10 10 84
12 19132486 Aakash  Shinghal 10 0 10 10 20 13 10 10 83
13 19132471 Meghna   Sinha 6 10 10 0 20 17 10 10 83
14 19132532 Pallavi   Kaushik 4 0 10 10 20 18 10 10 82
15 19132573 Anubha  Gupta 8 0 10 10 20 13 10 10 81
16 19132507 Nirupam  Singh 6 0 10 10 20 15 10 10 81
17 19132454 Shakul  Dubey 4 10 0 10 20 17 10 10 81
18 19132464 Priya  Singh 6 10 10 10 20 13 0 10 79
19 19132579 Pranav  Malhotra 4 10 10 10 20 14 0 10 78
20 19132433 Amita  Shukla 0 0 10 10 20 17 10 10 77
21 19131845 Prashant  Kumar  Sharma AB 10 10 10 20 17 0 10 77
22 19132531 Palak  Jain 2 0 10 10 20 14 10 10 76
23 19132466 Vipin  Kumar  Srivastava 2 0 10 10 20 14 10 10 76
24 19132445 Roopak  Nijhara 8 0 0 10 20 16 10 10 74
25 19132457 Varsha   8 0 0 10 20 14 10 10 72
26 19132463 Ekta  Jaiswal 10 0 10 10 20 10 0 10 70
27 19132548 Nitish  Tripathi 4 0 0 10 20 15 10 10 69
28 19132554 Noopur  Nigam 6 0 10 0 20 13 10 10 69
29 19132424 Ujjwal  Pandey 6 0 0 10 20 13 10 10 69
30 19132589 Priyanka  Sachan 4 0 10 0 20 13 10 10 67
31 19132549 Himanshu  Gupta 2 0 0 10 20 14 10 10 66
32 19132537 V  Akash  Narayan 2 0 0 10 20 14 10 10 66
33 19132527 Azaruddhin  Khan 8 0 10 0 20 17 0 10 65
34 19132207 Chandrapurnima  Bhatnagar 0 0 0 10 20 14 10 10 64
35 19132590 Parul  Rawat 2 0 0 10 20 12 10 10 64
36 19132613 Siddhartha  Mishra 2 0 10 0 20 12 10 10 64
37 19132538 Prateek  Singh 6 0 10 10 0 17 10 10 63
38 19132580 Santosh  Kumar 0 10 0 0 20 13 10 10 63
39 19132577 Abhishek  Rajput 8 0 0 0 20 14 10 10 62
40 19132539 Ankush  Srivastava 6 0 10 0 20 16 0 10 62
41 19132502 Sandeep  Mishra 10 0 0 0 20 11 10 10 61
42 19132558 Ashish  Kumar  Maurya 4 10 10 10 0 16 0 10 60
43 19132440 Pratyush  Gupta 8 10 10 0 20 AB 0 10 58
44 19132596 Ashu  Shrotriya 4 0 0 0 20 13 10 10 57
45 19132557 Prashant  Kushwaha 10 10 10 0 0 17 0 10 57
46 19132448 Ankum  Singhal 2 0 10 0 20 14 0 10 56
47 19132594 Naushad  Ansari 2 0 0 0 20 13 10 10 55
48 19132610 Sanjay  Yadav 2 0 0 0 20 13 10 10 55
49 19132591 Sudha  Kumari 0 0 0 0 20 13 10 10 53
50 19132620 Sugam  Jha 0 0 10 10 0 13 10 10 53
51 19132602 Jitendra  Gangwar 0 0 10 0 20 12 0 10 52
52 19132609 Nilesh  Kumar 0 0 0 0 20 12 10 10 52
53 19132540 Ragini   Tiwari 2 0 0 0 20 9 10 10 51
54 19132621 Ravindra   Pratap  Singh 6 0 0 10 0 15 10 10 51
55 19132595 Vishal  Kumar  Jaiswal 0 0 10 0 20 11 0 10 51
56 19132593 Mohd. Sufiyan  Khan 10 0 10 10 0 10 0 10 50
57 19132476 Utkarsh  Verma 4 10 10 0 0 16 0 10 50
58 19132600 Lakshmi  Nidhi  Soni 2 0 0 10 20 7 0 10 49
59 19132446 Deepak  Rathore 4 0 10 0 0 13 10 10 47
60 19132612 Vaibhav  Gupta 6 0 0 0 20 11 0 10 47
61 19132601 Neelesh  Pratap 0 0 0 0 20 16 0 10 46
62 19132490 Anupam  Chatterjee 4 0 0 0 20 8 0 10 42
63 19132546 Garima   Patel AB 0 0 0 20 12 0 10 42
64 19132465 Rashmi  Kushwaha 2 0 0 0 20 9 0 10 41
65 19132449 Adarsh  Srivastava 10 0 0 10 0 10 0 10 40
66 19132608 Naveen  Mittal AB 0 0 10 20 AB 0 10 40
67 19132511 Shubham   Mishra 0 0 0 0 20 10 0 10 40
68 19132553 Astha  Tulsyan 0 0 0 0 20 8 0 10 38
69 19132550 Aqueela  Fatima 0 0 0 0 20 7 0 10 37
70 19132552 Alpna  Bharti 0 0 0 0 20 6 0 10 36
71 19132578 Kalpana  Gangwar 0 0 0 0 20 6 0 10 36
72 19132605 Paurush   Bhadwaj 2 0 0 10 0 10 0 10 32
73 19132615 Utkarsh   Singh 0 0 10 0 0 12 0 10 32
74 19132570 Bhavana  Anjali  Dayal 0 0 0 10 0 10 0 10 30
75 19132450 Meenakshi  Agarwal 0 0 0 0 20 AB 0 10 30
76 19132518 Prabhash  Ch  Hajong 0 0 0 0 20 AB 0 10 30
77 19132599 Abhishek   AB 0 0 10 0 9 0 10 29
78 19132592 Amit  Kumar 2 0 0 0 0 6 10 10 28
79 19132556 Akshay  Kumar 6 0 10 0 0 AB 0 10 26
80 19132598 Dharmendra  Maurya 0 0 0 0 0 13 0 10 23
81 19132574 Sanskriti  Agrawal AB 0 0 0 0 10 0 10 20
82 19132564 Ashutosh  Tiwari AB 0 0 0 0 AB 0 10 10
83 19132607 Deependra  Kumar  Yadav 0 0 0 0 0 AB 0 10 10
84 19132534 Rahul  Yadav 0 0 0 0 0 AB 0 10 10