Birla Institute of Technology (BIT), Mesra Students

      [T1] [T2] [L1] [L2] [L3] [L4] [L5] [T3] TOTAL
S.No Netcamp Id Name 10 10 10 10 10 10 10 20 90
1 15150034 Ashutosh Jaipuriyar 10 10 10 10 10 10 10 17 87
2 15150085 Shubham  Khirwal 6 10 10 10 10 10 10 19 85
3 15150090 Anurag  Kanodia 10 10 10 10 10 10 10 14 84
4 15150045 Aakarshit  Uppal 8 8 10 10 10 10 10 17 83
5 15150026 Himanshu  Jha 8 10 10 10 10 10 10 15 83
6 15150212 Pulkit  Chawla 8 6 10 10 10 10 10 16 80
7 15150016 Parul  Malik 10 10 10 10 10 0 10 18 78
8 15150214 Aakash  Ranjan 10 10 10 10 0 10 10 17 77
9 15150083 Piyush  Bharti 10 10 10 10 10 0 10 17 77
10 15150003 Deepshikha  10 10 0 10 10 10 10 17 77
11 15150038 Abhinit  Kumar 10 10 10 10 10 0 10 16 76
12 15150221 Deepak  Kumar Tiwary 4 10 10 10 10 10 10 12 76
13 15150176 Nishi  Malhotra 8 10 0 10 10 10 10 18 76
14 15150018 Shobhit  Shekhar 8 10 10 10 10 0 10 18 76
15 15150149 Rajat  Anand 10 8 10 10 10 0 10 17 75
16 15150033 Anshuman      10 10 10 10 10 0 10 14 74
17 15150182 Aditi  Basu Bal 8 10 10 10 10 0 10 15 73
18 15150169 Arsheya  Raj 10 10 10 10 10 0 10 13 73
19 15150022 Akanksha   6 10 10 10 10 0 10 16 72
20 15150059 Gaurav   Kumar 10 8 10 10 10 0 10 14 72
21 15150065 Ambuj  Mishra 10 6 10 10 10 0 10 13 69
22 15150145 Maninder   Singh 6 8 0 10 10 10 10 15 69
23 15150042 Shubham  Gupta 10 10 0 10 10 0 10 17 67
24 15150012 Himanshu  Garg 10 10 0 10 10 0 10 16 66
25 15150227 Keshav Rajgariah 10 0 10 10 10 0 10 16 66
26 15150218 Rishabh  Chaddha 6 8 10 10 10 0 10 12 66
27 15150048 Ashank  Anshuman 8 8 0 10 0 10 10 19 65
28 15150020 Manish   Kumar 10 10 10 10 0 0 10 15 65
29 15150053 Neelansh   10 10 0 10 0 10 10 14 64
30 15150186 Sakshee  Monal 8 6 0 10 10 10 10 10 64
31 15150224 Rishabh  Gupta 10 8 10 0 10 0 10 15 63
32 15150223 Vishal   Agnihotri  10 8 0 10 10 0 10 13 61
33 15150228 Rajesh Kumar Mahato 8 10 10 10 0 0 10 11 59
34 15150052 Animesh  Sharma 2 10 10 10 0 0 10 16 58
35 15150047 Abhilash Basavaraj Barigidad 6 6 0 10 10 0 10 14 56
36 15150084 Anish  Kumar 0 10 0 0 10 10 10 15 55
37 15150154 Piyush  Kumar 2 10 10 0 10 0 10 13 55
38 15150074 Sayed Bilal  Bari 10 10 0 10 10 0 0 15 55
39 15150207 Shalini  Agarwal 10 10 10 10 0 0 0 15 55
40 15150219 Ishaan   Mishra 0 10 10 0 0 10 10 14 54
41 15150159 Vivek  Kumar 6 8 0 10 10 10 10 AB 54
42 15150050 Aditya  Ghosh 10 10 10 10 0 0 0 13 53
43 15150225 Akshay Kumar N 2 6 0 10 10 0 10 15 53
44 15150220 Dhruv  Joshi 0 0 10 10 10 0 10 12 52
45 15150087 Apoorv Gaurav Singh 10 10 10 0 0 0 10 11 51
46 15150200 Ayesha  Arora 10 10 10 0 0 0 10 11 51
47 15150197 Lal  Rishav 10 10 10 0 0 0 10 11 51
48 15150023 Abhishek  Kumar 6 10 0 10 10 0 0 14 50
49 15150040 Harshita  Krishna AB 6 0 0 10 10 10 14 50
50 15150195 Tulika  Tiwary 0 8 10 10 0 0 10 11 49
51 15150088 Pallav   Keshari 10 8 10 0 0 0 10 10 48
52 15150135 Prasoon  David 8 10 10 10 10 0 0 AB 48
53 15150091 Ritvik  Rohan 10 4 10 0 0 0 10 13 47
54 15150121 Shivam   0 4 10 0 0 10 10 13 47
55 15150126 Ankit  Kumar 8 10 0 10 0 0 0 18 46
56 15150157 Arshu  Muni Hansda 10 8 0 0 10 0 10 8 46
57 15150185 Meeta  Ghosh 8 2 0 0 10 0 10 15 45
58 15150222 Anurag Mandilwar 10 8 10 0 0 0 0 15 43
59 15150095 Sneha  Anand 8 6 10 0 0 0 10 9 43
60 15150101 Abhishek Kumar Singh 10 10 0 0 0 0 10 12 42
61 15150123 Nithash  Majumdar 10 10 0 0 0 0 10 12 42
62 15150194 Shalini  Lala 2 8 0 10 0 0 10 12 42
63 15150060 Nikhil   Tirkey 10 2 0 0 0 10 10 9 41
64 15150067 Aashray  Agarwal 10 10 10 10 0 0 0 AB 40
65 15150105 Abhinav  Srivastava 10 10 10 10 0 0 0 AB 40
66 15150174 Monika  Kumari  6 6 10 0 10 0 0 8 40
67 15150017 Prabha   Shankar 10 10 0 0 10 0 0 10 40
68 15150029 Ankit Kumar Agrawal 0 8 10 0 0 10 0 10 38
69 15150213 Saurav  Tiru AB 4 0 0 10 0 10 13 37
70 15150089 Yash  Banka 10 6 10 0 0 0 0 11 37
71 15150147 Abhishek Kumar Pandey 6 10 0 0 10 0 10 AB 36
72 15150158 Alvia Sonakchi Lakra 10 6 0 0 0 0 10 9 35
73 15150092 Shreya  Siddharth 10 6 10 0 0 0 0 9 35
74 15150189 Sukriti   Sinha 0 10 0 0 0 0 10 15 35
75 15150032 Anudeex Dayanand Shetty 8 2 10 0 0 0 0 14 34
76 15150055 Praveen Kumar Mahli 0 4 0 10 0 0 10 10 34
77 15150203 Sushmita   Kujur 10 4 0 0 0 0 10 10 34
78 15150046 Abhishek  Kujur 10 0 0 0 0 0 10 13 33
79 15150035 Prince Kumar 10 10 0 0 0 0 0 12 32
80 15150188 Badal  Raj 10 6 0 0 10 0 0 5 31
81 15150170 Baunti  Rekha Basumatary 0 10 0 10 0 0 0 11 31
82 15150061 Nikhil  Ranjan 10 2 10 0 0 0 0 9 31
83 15150072 Diptanshu   0 0 10 10 0 0 10 AB 30
84 15150041 Mohit   Choudhary 10 10 0 0 0 0 10 AB 30
85 15150211 Rakesh Kumar  Kota 0 10 0 0 0 0 10 10 30
86 15150106 Vikash  Kumar 2 0 0 0 10 0 10 8 30
87 15150097 Kushal  Anand 10 8 10 0 0 0 0 AB 28
88 15150130 Rushikesh Jayprakash Badsiwal 0 8 10 10 0 0 0 AB 28
89 15150086 Siddharth  Agarwal 10 8 0 0 0 0 10 AB 28
90 15150064 Abhishek  Sinha 4 10 10 0 0 0 0 AB 24
91 15150160 Ankit Kumar Sureka 10 AB 0 0 0 0 0 14 24
92 15150202 Apra  Lipi 2 0 0 0 10 0 0 10 22
93 15150027 Maloy  Rakshit 0 AB 10 0 0 0 0 12 22
94 15150161 Mayank  Mishra 0 AB 0 0 10 0 0 12 22
95 15150133 Gyanendra  Prakash 0 10 0 0 0 0 0 11 21
96 15150056 Abhishek  Anand 8 0 0 0 0 0 0 12 20
97 15150028 Anupam Ambuj  0 AB 10 10 0 0 0 AB 20
98 15150117 Dishi  Mittal 10 10 0 0 0 0 0 AB 20
99 15150079 Rishabh  Agrawal AB AB 0 10 10 0 0 AB 20
100 15150119 Tannu  Bhalotia 10 10 0 0 0 0 0 AB 20
101 15150190 Kimi  Mondal 0 0 0 0 0 0 10 9 19
102 15150110 Adarsh  Arya AB AB 0 0 0 0 0 18 18
103 15150051 Bhanu Priya Purty 2 6 0 0 0 0 0 10 18
104 15150132 Prashik Anil Jaware 0 8 0 0 0 0 0 9 17
105 15150127 Ankita  Kumari 4 10 0 0 0 0 0 AB 14
106 15150082 Nabh   Choudhary 0 8 0 0 0 0 0 6 14
107 15150115 Pooja  Saraf 2 2 10 0 0 0 0 AB 14
108 15150215 Atul Kant Sharma 2 0 0 0 0 0 0 10 12
109 15150004 Sanatt  Abrol AB AB 0 0 0 0 0 10 10
110 15150166 Rajat  Tyagi 0 AB 0 0 0 0 0 9 9
111 15150005 Rahul  Singhania AB AB 0 0 0 0 0 8 8
112 15150100 Sasmit  Chatterjee AB AB 0 0 0 0 0 8 8
113 15150206 Aditya Kumar Sahu 0 0 0 0 0 0 0 6 6
114 15150198 Shantanu  Kumar 0 6 0 0 0 0 0 AB 6
115 15150113 Aman  Sharma AB 4 0 0 0 0 0 AB 4
116 15150102 Karan  Oraon 2 AB 0 0 0 0 0 AB 2
117 15150136 Siddha  Sharma 0 2 0 0 0 0 0 AB 2
118 15150124 Akash  Ranjan AB 0 0 0 0 0 0 AB 0
119 15150122 Ankur  Swapnil AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
120 15150128 Anupam   Lakra AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
121 15150107 Anushka   Ahuja AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
122 15150120 Ashish Kumar Jha AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
123 15150094 Ekta   Nashine AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
124 15150057 Elizabeth  Abraham AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
125 15150193 Harinath  Pushpala  AB 0 0 0 0 0 0 AB 0
126 15150063 Harsh  Verma AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
127 15150152 Jayanti   Kumari  AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
128 15150172 Kumari Simple  Vinay 0 0 0 0 0 0 0 AB 0
129 15150007 Nikhil  Verma AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
130 15150114 Paritosh  Sharma AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
131 15150187 Pradeep   Kumar AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
132 15150071 Saakshi Srivastava   AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
133 15150116 Saket Kumar Jha AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
134 15150006 Santosh  Kumar Munda AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
135 15150058 Satyam  Shubham AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
136 15150125 Shrey  Kothari AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
137 15150191 Shrishti  Singh AB AB 0 0 0 0 0 AB 0
138 15150196 Shweta  Suman AB AB 0 0 0 0 0 AB 0