KNIT Sultanpur Students

    [T1] [L1] [L2] [L3] [L4] [L5] [T2] [L6] TOTAL
S.No Name 10 10 10 10 10 10 20 10 90
1 Shilpa Chaudhary 8 10 10 10 10 10 16 10 84
2 Samiksha Agarwal 10 10 10 10 10 10 8 10 78
3 Ravi Raj Singh 10 10 10 10 10 0 16 10 76
4 Suhani Saxena 10 10 10 10 0 10 16 10 76
5 Priyanshi Mittal 10 10 10 10 0 10 15 10 75
6 Deepti Sharma 4 10 10 10 10 0 17 10 71
7 Pratima Singh 6 10 10 10 10 0 13 10 69
8 Sahil Hussain 6 10 10 10 10 0 12 10 68
9 Harshit Sharma 10 0 10 10 10 0 16 10 66
10 Anurag Verma 6 10 10 10 10 0 9 10 65
11 Chirag Goel 2 10 10 10 10 0 13 10 65
12 Vivek Singh 4 10 0 10 10 10 11 10 65
13 Sanskriti Kumari 10 10 10 10 10 0 12 0 62
14 Ravi Narayan Mishra 8 0 10 10 10 0 12 10 60
15 Prateek Yadav 2 10 10 10 0 0 17 10 59
16 Abhishek Shankhadhar 6 0 10 10 0 10 12 10 58
17 Priyanshi Agarwal 6 0 10 10 0 10 12 10 58
18 Rishabh Pandey 6 0 10 10 0 10 12 10 58
19 Sarfaraz Ahmed 8 10 10 10 0 0 10 10 58
20 Saurabh Kumar 8 0 10 10 10 10 10 0 58
21 Ashish Verma 10 0 10 10 0 0 17 10 57
22 Ashutosh Dubey 2 0 10 10 10 0 14 10 56
23 Ashwary Tiwari 4 0 10 10 10 0 12 10 56
24 Sunidhi Raj Singh 6 0 10 10 10 0 10 10 56
25 Priyal Mishra 0 10 10 10 0 0 15 10 55
26 Shivani Jaiswal 10 0 10 10 0 0 15 10 55
27 Manish Maurya AB 10 10 10 0 0 11 10 51
28 Manish Verma 8 0 10 10 0 0 13 10 51
29 Shikhar Agarwal 10 0 10 10 0 0 9 10 49
30 Ankita Chaudhary 6 0 10 10 0 0 12 10 48
31 Ankur Narain Verma 4 0 10 10 0 0 12 10 46
32 Prabhat Ranjan 0 0 10 10 10 0 6 10 46
33 Vishal Chaudhary 2 10 0 0 10 0 13 10 45
34 Ayush Aman 4 10 10 0 0 0 9 10 43
35 Dharmpal Chaudhary 0 0 0 10 10 10 13 0 43
36 Suyash Madhav 8 0 0 0 10 0 15 10 43
37 Anurag Srivastava 8 0 0 10 0 0 13 10 41
38 Anand Kumar Verma 8 0 0 10 0 10 12 0 40
39 Atul Gupta 8 0 0 0 0 10 12 10 40
40 Shalini Patel 0 0 10 10 0 10 10 0 40
41 Vinay Kumar Chaubey 10 10 10 10 0 0   0 40
42 Vikas Maurya 2 0 10 10 0 0 6 10 38
43 Adarsh Pandey 4 0 10 0 10 0 13 0 37
44 Saumya Singh Chauhan 8 0 0 10 0 0 9 10 37
45 Ankit Gupta 8 0 10 10 0 0 8 0 36
46 Tejus Agarwal 6 10 10 10 0 0   0 36
47 Deeksha Tiwari 0 0 10 10 0 0 5 10 35
48 Kumar Sonu 4 0 10 10 0 0   10 34
49 Himanshu Ranjan 0 0 0 10 0 0 13 10 33
50 Alok Kumar 0 0 10 0 0 0 12 10 32
51 Vaibhav Kaushal 2 0 0 10 0 0 7 10 29
52 Anshu Kumar 0 0 0 10 0 0 8 10 28
53 Vageesh Mishra 8 0 10 10 0 0   0 28
54 Avinash Kumar 8 0 10 0 0 0 9 0 27
55 Deepak Kumar Singh 6 0 10 10 0 0   0 26
56 Rupali Maurya 6 10 10 0 0 0   0 26
57 Saloni Sahu 6 0 10 10 0 0   0 26
58 Anand Kumar Gautam 0 0 0 10 0 0 5 10 25
59 Rahul Kumar Singh 0 0 0 0 0 0 14 10 24
60 Devanshi Shukla 0 0 10 0 0 0 12 0 22
61 Vipin Kumar Gupta 2 0 0 10 0 0   10 22
62 Saurabh Yadav 2 0 0 10 0 0 9 0 21
63 Satyam Gupta 0 10 10 0 0 0   0 20
64 Sharad Shukla 10 0 10 0 0 0   0 20
65 Mamta Gautam 0 0 10 0 0 0 9 0 19
66 Samarth Kejriwal 8 0 0 10 0 0   0 18
67 Vipul Kapoor 8 0 10 0 0 0   0 18
68 Nidhi Sharma 0 0 10 0 0 0 7 0 17
69 Sujeet Kumar Singh 0 0 10 0 0 0 7 0 17
70 Amit Pandey 2 0 0 0 0 0 4 10 16
71 Om Prakash 0 0 0 10 0 0 6 0 16
72 Subham Pratap Singh 6 0 10 0 0 0   0 16
73 Parul Rawat 2 0 0 0 0 0 12 0 14
74 Nitish Prakash 0 0 0 0 0 0 11 0 11
75 Khushboo Rajpoot 0 0 0 10 0 0   0 10
76 Nancy Gupta 0 0 10 0 0 0 0 0 10
77 Ramendra Singh 0 0 10 0 0 0   0 10
78 Anuj Pal 6 0 0 0 0 0 3 0 9
79 Rambaboo 0 0 0 0 0 0 9 0 9
80 Amit Kumar Dubey AB 0 0 0 0 0 8 0 8
81 Devendra Pratap 0 0 0 0 0 0 8 0 8
82 Devesh Pandey 8 0 0 0 0 0   0 8
83 Hirday Ram AB 0 0 0 0 0 7 0 7
84 Panch Bahadur Kanoujiya 0 0 0 0 0 0 7 0 7
85 Ankit Kashyap 2 0 0 0 0 0   0 2
86 Atul Kumar Chaturvedi 2 0 0 0 0 0   0 2
87 Abhishek Kumar 0 0 0 0 0 0   0 0
88 Anil Saroj 0 0 0 0 0 0   0 0
89 Arun Kumar 0 0 0 0 0 0   0 0
90 Khushboo Rani 0 0 0 0 0 0   0 0
91 Shashwat Mishra AB 0 0 0 0 0   0 0
92 Suneha Bharti  0 0 0 0 0 0   0 0