Bit Mesra Patna Campus Students

S.No Netcamp Id Name
1 18170010 Aashi   Akriti
2   Aashish  Aman
3 18170058 Abhishek  Agnihotri
4 18170093 Abhishek  Chikkala
5 18170096 Abhishek  Kumar
6 18170106 Abhishek  Raj
7 18170051 Aditi  Gupta
8 18170034 Akashdeep  Mitra
9 18170114 Akhilesh  Ranjan
10 18170030 Amar  Kumar
11 18170038 Amara  Fatima
12 18170063 Anamika  Hemrom
13 18170006 Anand  Raj
14 18170004 Anshal   Pratyush
15   Anshu   Raj
16 18170099 Anshuman Pratap Singh
17 18170089 Apoorva  Saraswat
18 18170009 Asha  Choudhary
19 18170087 Ashesh  Shahi
20 18170070 Ashish  Kumar
21 18170061 Ayush  Aryan
22 18170121 Chandani  Kumari
23 18170059 Chinmay  Bhushan
24 18170103 Damini  Gupta
25 18170035 Devendra Kumar Meel  
26 18170008 Divyansh Raj Chauhan
27 18170091 Gaurav Kumar Kaushik
28 18170090 Harsh  Vardhan
29 18170031 Ira   Aishwarya
30 18170050 Jagrity  
31   Jeet   Raj
32 18170033 Jyoti  Kumari
33 18170110 Jyoti  Singh
34 18170109 Jyotsna  Kumari
35 18170115 Keshav   Singh
36 18170007 Krishna  
37 18170085 Kumar  Shanu
38 18170080 Lovely  Anand
39 18170084 Madhu  Kumari
40 18170023 Mahesh Kumar Anand
41 18170019 Manish   Bhardwaj
42 18170067 Mayank  
43 18170088 Mayank  Raj
44 18170120 Mohammad Mahboob Alam
45 18170043 Naini  Singh
46 18170078 Navneet Kumar Jyoti
47 18170005 Neel Suman Raj
48 18170104 Neha   Jha
49 18170107 Nishthaa  Singhal
50 18170044 Osho  
51 18170046 Pooja   Krishnan
52 18170118 Prabhash   Chandra
53 18170074 Prasant  Saurabh
54 18170077 Prashant  Shubhankar
55 18170079 Prince Kumar Anand
56 18170045 Priti  Neha
57 18170056 Priyanka  Kumari
58 18170037 Priyanka  Sinha
59 18170072 Punya  
60 18170026 Rahul Kumar Kumar
61 18170042 Rakhi   Darshi
62 18170040 Reema  Roy
63 18170105 Rishav  Kumar
64 18170116 Rohit  Kumar
65 18170027 Sankalp  
66 18170003 Saurabh  Shubham
67 18170102 Shantanu  Kulshreshth
68 18170052 Shashi  Ranjan
69 18170076 Shivam  Prasad
70 18170057 Shivani  Priya
71 18170065 Shivani 
72 18170101 Shivanshu   
73 18170069 Shristi  Bharti
74 18170021 Shwetabh  Shekhar 
75 18170032 Simran  Kalosiya
76 18170071 Smriti  Yadav
77 18170054 Sonal  Ranjan
78 18170062 Sonali  Hemrom
79 18170073 Sourav  Prasad
80 18170039 Srishti  Singh
81 18170068 Sukanya  
82 18170094 Sweta  Kumari
83 18170075 Trisha  Sinha
84 18170024 Utsav Kumar Singh
85 18170048 Varsha  Choubey