NIT Allahabad Students

    [T1] [L1] [T2] [L2] [L3] [L4] [L5] Project TOTAL
S.No Name 10 10 10 10 10 10 20 20 100
1 Aman Shroff 8 10 8 10 10 10 20 20 96
2 Arjita Chaurasia 10 10 10 10 0 10 20 20 90
3 Prakhar Gupta 10 10 10 10 10 0 20 20 90
4 Shivani Gupta 10 10 10 10 0 10 20 20 90
5 Sushant Oberoi 10 10 6 10 0 10 20 20 86
6 Akash Pratap Singh 5 10 10 10 10 0 20 20 85
7 Utkarsh Mani Tripathi 4 10 10 10 0 10 20 20 84
8 Debasmita Das 2 10 8 0 10 10 20 20 80
9 Prasoon Batham 10 10 10 10 10 10 0 20 80
10 Rohan Chhabra 10 10 10 10 0 0 20 20 80
11 Mohit Khare 8 10 10 10 0 0 20 20 78
12 Suyash Vishnoi 10 0 8 10 10 0 20 20 78
13 Abhinav Kumar Singh 8 0 8 0 10 10 20 20 76
14 Saksham Verma 6 10 10 10 0 0 20 20 76
15 Satyam Kumar Gupta 6 10 10 10 0 0 20 20 76
16 Sheraf Ansari 6 0 10 10 0 10 20 20 76
17 Vipul Lohani 10 0 8 0 10 0 20 20 68
18 Monika Singh 6 0 8 10 0 0 20 20 64
19 Suraj Prakash Narayan 0 0 10 10 0 0 20 20 60
20 Jitendra Kuldeep 3 10 4 0 0 0 20 20 57
21 Shree Vardhan Pandey 9 10 8 10 0 0 0 20 57
22 Shubhanshu Ranjan 0 10 2 0 0 0 20 20 52
23 G.Srikanth 4 0 6 0 0 0 20 20 50
24 Shivam Singh 0 0   10 0 0 20 20 50
25 Vaishali Agarwal 10 0 10 10 0 0 0 20 50
26 Mohd Shadab 8 0 10 10 0 0 0 20 48
27 Anirban Mandal 9 0 8 10 0 0 0 20 47
28 Vaibhav Bhardwaj 0 10 0 10 0 0 0 20 40
29 Prashant Singh 8 0 10 0 0 0 0 20 38
30 Sandeep Dan 2 10 6 0 0 0 0 20 38
31 Giridhar Anand 7 0 10 0 0 0 0 20 37
32 Amit Ranjan 2 0 0 10 0 0 0 20 32
33 Ritik Raj 1 0 0 10 0 0 0 20 31
34 Sheshanath Kumar 0 0 4 0 0 0 0 20 24
35 Pratiush Prasunn 0 0 2 0 0 0 0 20 22
36 Aiashwarya Asthana 0 0   0 0 0 0 20 20
37 Anamika Raj 0 0   0 0 0 0 20 20
38 Ashutosh Kumar Pandey 0 0 0 0 0 0 0 20 20
39 Awatansh Pratap Singh 0 0   0 0 0 0 20 20
40 Saumya 0 0   0 0 0 0 20 20
41 Shrikant Pandey 0 0   0 0 0 0 20 20
42 Tanzeel Mirza 0 0   0 0 0 0 20 20