NIT Allahabad Students

S.No Name
1 Abhinav Kumar Singh
2 Aiashwarya Asthana
3 Akash Pratap Singh
4 Aman Shroff
5 Amit Ranjan
6 Anamika Raj
7 Anirban Mandal
8 Arjita Chaurasia
9 Ashutosh Kumar Pandey
10 Awatansh Pratap Singh
11 Debasmita Das
12 G.Srikanth
13 Giridhar Anand
14 Jitendra Kuldeep
15 Mohd Shadab
16 Mohit Khare
17 Monika Singh
18 Prakhar Gupta
19 Prashant Singh
20 Prasoon Batham
21 Pratiush Prasunn
22 Ritik Raj
23 Rohan Chhabra
24 Saksham Verma
25 Sandeep Dan
26 Satyam Kumar Gupta
27 Saumya
28 Sheraf Ansari
29 Sheshanath Kumar
30 Shivam Singh
31 Shivani Gupta
32 Shree Vardhan Pandey
33 Shrikant Pandey
34 Shubhanshu Ranjan
35 Suraj Prakash Narayan
36 Sushant Oberoi
37 Suyash Vishnoi
38 Tanzeel Mirza
39 Utkarsh Mani Tripathi
40 Vaibhav Bhardwaj
41 Vaishali Agarwal
42 Vipul Lohani